Golfstjerne oppgitt etter kaotisk avslutning i mørket: – Drittopplegg

foto