Tysk klimagruppe tar til orde for protestmarsj etter politiaksjon

foto