Alvorlig trafikkulykke på E16 i Hole – MC-fører framstår alvorlig skadd