Solberg: – Skulle ikke ha behandlet saker der jeg var inhabil