Sveriges statsminister innkaller til pressemøte med kort varsel