Oppdatert tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret: Nedtrapping av timetallet gjør at gapet øker