5 millioner kroner til Mattilsynet skal styrke eksporten av norsk sjømat