Vitner til krigsforbrytelser i Ukraina bes henvende seg til dansk politi