Archie (12) død etter at pustemaskinen ble slått av