Ytringsfrihetskommisjonen vil endre loven for straffbare ytringer