EU planlegger å gripe inn i strømmarkedet – samtaler 9. september

foto