Norge styrker forskning på internasjonale spørsmål

foto