Felleskjøpet permitterer 18 og innfører ansettelsesstopp