Dagens Nyheter: Svensker evakueres fra Gaza lørdag