Helse- og omsorgsdepartementet oppretter tre ekspertgrupper