Spiegel: CIA advarte Tyskland om mulig angrep på gassrør for flere uker siden