Abid Raja skal lede organisasjon for trosfrihet

foto