Kioskansatt skrapte lodd for 750.000 kroner uten å betale