BT: 100 avisbud kontrollert i aksjon mot transportbransjen