Høyesterett avviser anke – staten dømt til å betale over 400 millioner kroner i tunnel-erstatning