NVE har fått søknader om mer kraftutbygging enn Melkøya trenger

foto