Russland trapper opp ordkrigen mot Norge – regjeringen sier Moskva vil så uro og splid

foto