Russland truer med å angripe amerikanske satellitter

foto