Utvalg foreslår redusert formuesskatt, men ny skatt på arv

foto