Stort press på Kinas sykehus etter smittevernlettelser

foto