Kaos på E6 på Østlandet – biler stanser for å skrape frontruta