Vedum refses av Frp for løftebrudd – rekord i antall politikere i regjeringskontorene