Google går med på å slette søkerdata for å unngå rettssak