Mehl vil gi Gjenopptakelseskommisjonen tilgang til taushetsbelagt informasjon

foto