Rederi får bot for brudd på ferdselsforbud i fuglereservat på Svalbard