Huitfeldt: Barentsrådet fungerer godt uten Russland

foto