Fare for styrtregn, lyn og flom i Sør-Norge: – Lavtrykkene kommer på rekke og rad

foto