Kommunene loves millionhjelp til bygg og utstyr i skolene