71 kinesiske militærfly skal ha deltatt i øvelse rundt Taiwan