Ulovlig bruk av droner skaper problemer ved norske flyplasser

foto