Laveste andel menn med tilbud om studieplass på 15 år