NVE gir løyve til å teste havvindteknologi i Mehuken vindkraftverk