Overlevende og etterlatte etter Kielland-ulykken strever med dårlig livskvalitet