Høye strømpriser tvinger aluminiumsverk til å stenge ned produksjon