Gorbatsjov – mannen som fikk slutt på den kalde krigen

foto