Melby om Kim Friele: Har satt varige og viktige spor

foto