Faktisk.no: Støre skyldte på tørrår, men det har det ikke vært ifølge NVE