Tillatelse gitt til å kremere døde med pacemakere tross advarsler om smell