Oxfam: Storbritannia risikerer å bli medskyldig i krigsforbrytelser i Gaza