Ingen stans i importen av svinekjøtt fra Sverige

foto