Tikhanovskaja: En anerkjennelse av kampen for frihet og demokrati

foto