Investeringsdirektør spår at sjømatgigantene splittes opp

foto