Barneombudet om barnevernssaken i Bergen: En vekker for Kommune-Norge

foto