Fellingen av ungbjørnen i Tana var lovlig nødverge, konkluderer politiet