Orknøyene vil vurdere alternative styringsformer – men å bli norsk er trolig uaktuelt